General Data Protection Regulation – väntan är över!

General Data Protection Regulation – väntan är över!

Publicerad den 2017-09-08


Den 8 september kommer Advokatfirman VICI att berätta mer om vad den nya dataskyddsförordningen innehåller, innebär och hur det kommer att  påverka företags sätt att arbeta med personuppgifter.

Från och med nästa år måste företag ha en tydligare och mer omfattande dokumentation kring sina kunder och leverantörer. De nya reglerna innefattar krav på konsekvensbedömningar och anmälningsplikt i samband med behandling och insamling av personuppgifter. GDPR innebär med andra ord en stor omställning för många företag. Rutiner för hantering av personuppgifter behöver förändras och register kan behöva ses över och uppdateras.

Mer info och anmälan hittar ni här.

Varmt välkomna!

** Presentation från fredagens möte hittar ni här **