RåbyLunds FöretagarFörening

Kontakta oss

Mötesansvarig och frågor rörande medlemskap

Stina Östberg

e-post: so@vici.se

 

Styrelse 

 

Håkan Pålsson Ordförande

Tel: 0705 - 80 18 95

e-post: hp@innerfuture.se 

 

Christer Welin programansvarig

e-post: christer@kontorspartnerlund.se 

 

Björn Selvadurai informationsansvarig

e-post: bjorn@anderod.se

 

Åsa Jarved Annonsansvarig

Tel: 010-49 20 312

e-post: asa.jarved@ekonomen.se

 

Thomas Ivarsson

e-post: thomas.ivarsson@scandichotels.com

 

Olle Hydbom

e-post: olle.hydbom@autoidexpert.se