Tillbaka till listan

ComUng

6 Bytaregatan Centrala staden


ComUng började som ett samverkansprojekt under perioden 2011-02-01 till 2014-01-31 och medfinansierades av Europeiska socialfonden. Från och med 1 februari 2014 är ComUng en permanent verksamhet med fokus på unga som varken arbetar eller studerar och som genom guidning kan komma vidare till arbete eller utbildning. Målet är att fler unga ska nå innanförskap, det vill säga egen försörjning och makt över sitt liv. Medlet är ett samordningscenter med gemensam information, vägledning och stöd samt en mötesplats för ungdomarna.

ComUng är medlem i Råbylunds Företagarförening, det är dock möjligt att företaget inte har sin hemvist på Gastelyckan eller Råbylund.

Kontaktperson: Eva Ewetz