Handelsbanken

15 Stora Södergatan Centrala staden


Handelsbanken är en universalbank som täcker hela bankområdet: traditionella företagsaffärer, investment banking och trading samt privata affärer inklusive livförsäkringar. Handelsbanken är stark på den svenska marknaden med 461 kontor. Under de senaste 15 åren har banken byggt ut en universalbanksverksamhet även i de övriga nordiska länderna och på senare år även i Storbritannien.

På kontoret Lund City på Södergatan arbetar ca 30 medarbetare uppdelade i tre avdelningar, Privatmarknad, Kapital/Private Banking och Företagsmarknad.

Kontaktperson: Peter Andersson