Råbylunds Företagarförening
RLF den 2018-09-26

Om Föreningen

RLF är en företagarförening med hemvist i det snabbt expanderande företags – och industriområdet i sydöstra Lund. Föreningen har som huvudsakliga syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom bl a informations- och erfarenhetsutbyte, drivande av gemensamma service- och utbildningstjänster samt att vara kontaktorgan gentemot kommunala och statliga myndigheter.

R RLF